marathi blog vishva

मंगळवार, ८ जून, २०१०

नारदाची कळ-४
लप फायनान्स, लपा लपा, लपलप !
कोणीही उठावे व शरद पवारांना टपली मारून जावे ! आणि कार आश्चर्य, ते खरेच निघते ! आता आयपीएलचेच पहा ! टाईम्सने जनरल वाईड बॉल टाकला की सिटी कॉर्पोरेशन मध्ये त्यांचा सहभाग आहे. आणि काय योगायोग लॅप फाइनान्स ह्या कंपनी मार्फत त्यांचा सहभाग आहे हे खरेच निघाले. आता कळते आहे की ही लॅप फाइनान्स कंपनी खरे तर आहे "लप फाइनान्स". लपालपीच्या खेळात आपण जसे लपतो व ज्याच्यावर राज्य असेल तो आपल्याला शोधतो तसे कुठलीही गुंतवणूक लपवायची असेल तर ही "लप फाइनान्स" कंपनी ती गुंतवणूक बेमालूम लपवते. मुळात भारतीय असलेल्या ह्या लपालपीच्या खेळालाच शरद पवारांनी त्याचे नामाभिधान "आय पी एल" करून ( लपालपीचेच हे भाषांतर आहे असे सकाळचे पवार, शरद पवारांना रात्री सांगत असताना खूप जणांनी ऐकले आहे असे कळते !) प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली आहे हे मात्र लोक विसरतात.
लपालपा, लपलप, साहेब जात आहेत !
-----अरुण अनंत भालेराव
९३२४६८२७९२
arunbhalerao67@gmail.com